Cursusinformatie InDesign compleet: € 1175,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus InDesign Compleet

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Wat leer je in de vijfdaagse cursus InDesign compleet?

In de cursus 'InDesign compleet' leer je zowel de technieken voor drukwerk als die voor boeiende, inter­ac­tieve en geani­meerde documenten. Na afloop weet je dus zowel een gedrukte brochure of advertentie af te leveren als een inter­actief PDF- formulier of een boek met anima­ties in het ePub-formaat. In het laatste blok heb je de keuze voor ver­dieping van InDesign, bijvoorbeeld XML of tablet­publicaties.

 

Cursusmateriaal

Tijdens deze cursus kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook voor­handen. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Aan het eind van elk blok volgt een testje of quiz.

In deze cursus wordt ook nadrukkelijk ingegaan op je specifieke werk­situatie. Je neemt dus de laatste 2 lesdagen ook eigen projectmateriaal mee om onder begeleiding van de docent het project naar een hoger niveau te tillen en af te ronden.

Je werkt in principe met InDesign op je eigen lap­top (Apple of Windows). Dat kan met een vol­ledig wer­kende trial­versie of na het nemen van een ID-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'InDesign compleet' is ontworpen voor degenen die zowel de mogelijkheden voor drukwerk als voor digitale publicaties wil leren.  Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­wereld, dan is deze cursus voor jou geschikt. Deze cursus is ook voor de technisch dtp-er die op de hoogte wil blijven van de moderne publishing-praktijken en zijn expertise wil uitbreiden.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten. Enige kennis van InDesign is gewenst maar niet noodzakelijk. Je kunt op ver­zoek een test aanvragen om te bepa­len of je het pro­gramma voldoende beheerst om de cursus 'InDesign compleet' met goed gevolg af te leggen. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over inter­acti­viteit en animaties in InDesign.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­te­ren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met InDesign in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en voor jou als cur­sist een heel lekkere lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Afbeeldingen InDesign Compleet

Introductie algemeen

Introductie InDesign (ontstaan, versies, Nederlands-Engels)

InDesign in samenhang met Illustrator & Photoshop

Terminologie desktop en toetsenbord

 

Tekst

uit welke onderdelen is tekst opgebouwd?

welke functies heeft tekst?

Vormgeving tekst op teken- en alineaniveau

Wat is nog meer van invloed op de vorm van tekst?

Import van tekst

tekstkaders: linken, primair tekstkader, opties tekstkader

 

De interface

Regelbalk

Menu’s, submenu’s, flyoutmenu’s en contextmenu’s

Sneltoetsen

Gereedschappen

Helpfunctie

Werkruimte

Navigatie

Hulplijnen

Schermmodi

Notities

 

Stramienen, kolommen, marges

Stramienen: waarvoor dienen ze en hoe stel je ze in?

Marges

Werken in kolommen en op basislijnen

Uitstrekken en splitsen van tekst over kolommen

Afbrekingen en afbreekroutines

Alinealijnen

Tabellen, tabstops en spaties

Open Type

 

Stijlen

Alineastijlen

Tekenstijlen

Snel toepassen

Stijlen bewaren en laden

Objectstijlen

Geneste stijlen

GREP

Opsommingen en lijsten

Inhoudsopgaven, indexen etc

automatische tekstsoorten en kruisverwijzigen

 

Afbeeldingen & kleur

Afbeeldingen plaatsen

Kenmerken afbeeldingen

Selectiegereedschappen

Opties afbeeldingen in regelbalk

Tekstomloop

Verankerde objecten (anchored objects)

Bibliotheek

kleurstalen, CMYK, RGB, steunkleuren

kleurverlopen

kleurprofielen en kleurbeheer

 

Basispagina's

objecten op basispagina’s

pagina’s verplaatsen

paginanummering

Effecten

uitlijning van objecten

Zoek/vervang

 

Vormen, lijnen & paden

Vormen

Lijnen

Paden

 

Naar de drukker of het web

Controle bestanden

Transparantieinstellingen

Kleurscheidingen

Vouwschema’s

Boekjes afdrukken

Pakket

PDF-varianten

Epub en Ipad-publikaties

Flexibele layouts

Interactieve documenten maken

Knoppen & hyperlinks

Animaties & diashow

 

Introductie digitale produkten

Drukwerk versus digitale documenten

Nieuwe ontwikkeling op het gebied van interactiviteit

De panelen 'Voorvertoning'

Document intentie

Werkruimte InDesign

Derde partijen: In5, Aquafadas, Twixl, Mag+

 

Interactiviteit

Bladwijzers

Hyperlinks

Interactieve knoppen

Interactieve formulieren

Staten (normaal, rollover, mousedown, actief)

 

Interactiviteit (DPS)

Panning en zooming

360% panorama's

Virtual Reality

Quizzen en peilingen

Statistieken

Integratie HTML

 

Animaties

Standaard animaties in InDesign

Aangepaste animaties

Een webbanner maken

Het paneel Timing

Pagina-overgangen

Animatie-onderdelen: duur, herhaling, snelheid, eigenschappen, rotatie, schaling, opaciteit

Ease in–Ease out

 

Audio en Video

Toepassing van audio

Toepassing van video

 

ePub, ePub FXL, PDF en SWF

Wat zijn de voor- en nadelen van de interactieve bestandsformaten?

Hoe is de ondersteuning van deze formaten m.b.t. interactiviteit en animaties

Hoe krijg je via een omweg animaties in een PDF?

Wat zijn issues voor weergave op tablets en smartphones

 

Verdiepingsblok en eigen project

 

 

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus InDesign Compleet
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus InDesign Compleet
Afbeeldingen InDesign Compleet
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus InDesign Compleet

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daartom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Wat leer je in de vijfdaagse cursus InDesign compleet?

In de cursus 'InDesign compleet' leer je zowel de technieken voor drukwerk als die voor boeiende, inter­actieve en geanimeerde documenten. Na afloop weet je dus zowel een gedrukte brochure of advertentie af te leveren als een inter­actief PDF- formulier of een boek met animaties in het ePub-formaat. In het laatste blok heb je de keuze voor verdieping van InDesign, bijvoorbeeld XML of tabletpublicaties.

 

Cursusmateriaal

Tijdens deze cursus kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook voor­handen. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Aan het eind van elk blok volgt een testje of quiz.

In deze cursus wordt ook nadrukkelijk ingegaan op je specifieke werksituatie. Je neemt dus de laatste 2 lesdagen ook eigen projectmateriaal mee om onder begeleiding van de docent het project naar een hoger niveau te tillen en af te ronden.

Je werkt in principe met InDesign op je eigen lap­top (Apple of Windows). Dat kan met een vol­ledig wer­kende trial­versie of na het nemen van een ID-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'InDesign compleet' is ontworpen voor degenen die zowel de mogelijkheden voor drukwerk als voor digitale publicaties wil leren.  Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­wereld, dan is deze cursus voor jou geschikt. Deze cursus is ook voor de technisch dtp-er die op de hoogte wil blijven van de moderne publishing-praktijken en zijn expertise wil uitbreiden.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten. Enige kennis van InDesign is gewenst maar niet noodzakelijk. Je kunt op ver­zoek een test aanvragen om te bepa­len of je het pro­gramma voldoende beheerst om de cursus 'InDesign compleet' met goed gevolg af te leggen. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over inter­acti­viteit en animaties in InDesign.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­te­ren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met InDesign in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van web­design en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Introductie algemeen

Introductie InDesign (ontstaan, versies, Nederlands-Engels)

InDesign in samenhang met Illustrator & Photoshop

Terminologie desktop en toetsenbord

 

Tekst

uit welke onderdelen is tekst opgebouwd?

welke functies heeft tekst?

Vormgeving tekst op teken- en alineaniveau

Wat is nog meer van invloed op de vorm van tekst?

Import van tekst

tekstkaders: linken, primair tekstkader, opties tekstkader

 

De interface

Regelbalk

Menu’s, submenu’s, flyoutmenu’s en contextmenu’s

Sneltoetsen

Gereedschappen

Helpfunctie

Werkruimte

Navigatie

Hulplijnen

Schermmodi

Notities

 

Stramienen, kolommen, marges

Stramienen: waarvoor dienen ze en hoe stel je ze in?

Marges

Werken in kolommen en op basislijnen

Uitstrekken en splitsen van tekst over kolommen

Afbrekingen en afbreekroutines

Alinealijnen

Tabellen, tabstops en spaties

Open Type

 

Stijlen

Alineastijlen

Tekenstijlen

Snel toepassen

Stijlen bewaren en laden

Objectstijlen

Geneste stijlen

GREP

Opsommingen en lijsten

Inhoudsopgaven, indexen etc

automatische tekstsoorten en kruisverwijzigen

 

Afbeeldingen & kleur

Afbeeldingen plaatsen

Kenmerken afbeeldingen

Selectiegereedschappen

Opties afbeeldingen in regelbalk

Tekstomloop

Verankerde objecten (anchored objects)

Bibliotheek

kleurstalen, CMYK, RGB, steunkleuren

kleurverlopen

kleurprofielen en kleurbeheer

 

Basispagina's

objecten op basispagina’s

pagina’s verplaatsen

paginanummering

Effecten

uitlijning van objecten

Zoek/vervang

 

Vormen, lijnen & paden

Vormen

Lijnen

Paden

 

Naar de drukker of het web

Controle bestanden

Transparantieinstellingen

Kleurscheidingen

Vouwschema’s

Boekjes afdrukken

Pakket

PDF-varianten

Epub en Ipad-publikaties

Flexibele layouts

Interactieve documenten maken

Knoppen & hyperlinks

Animaties & diashow

 

Introductie digitale produkten

Drukwerk versus digitale documenten

Nieuwe ontwikkeling op het gebied van interactiviteit

De panelen 'Voorvertoning'

Document intentie

Werkruimte InDesign

Derde partijen: In5, Aquafadas, Twixl, Mag+

 

Interactiviteit

Bladwijzers

Hyperlinks

Interactieve knoppen

Interactieve formulieren

Staten (normaal, rollover, mousedown, actief)

 

Interactiviteit (DPS)

Panning en zooming

360% panorama's

Virtual Reality

Quizzen en peilingen

Statistieken

Integratie HTML

 

Animaties

Standaard animaties in InDesign

Aangepaste animaties

Een webbanner maken

Het paneel Timing

Pagina-overgangen

Animatie-onderdelen: duur, herhaling, snelheid, eigenschappen, rotatie, schaling, opaciteit

Ease in–Ease out

 

Audio en Video

Toepassing van audio

Toepassing van video

 

ePub, ePub FXL, PDF en SWF

Wat zijn de voor- en nadelen van de interactieve bestandsformaten?

Hoe is de ondersteuning van deze formaten m.b.t. interactiviteit en animaties

Hoe krijg je via een omweg animaties in een PDF?

Wat zijn issues voor weergave op tablets en smartphones

 

Verdiepingsblok en eigen project

 

 

Ik meld me aan !

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur