Cursusinformatie InDesign interactief: € 575,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus InDesign Interactief

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Wat leer je in de tweedaagse cursus InDesign interactief?

In de cursus 'InDesign interactief' leer je de boeiende, inter­actieve en animatie-mogelijk­heden van InDesign toepassen. Net zo belangrijk zijn de exportopties voor een inter­actieve PDF of ePub (herschikbaar of met vaste layout). Wat zijn de voor- en nadelen van deze universele bestandsformaten en welke rol speelt Publish Online hierbij? Na het volgen van deze cursus ben je in staat te bepalen wanneer animatie en inter­actie doel­treffend is. In het laatste blok ga je zelf aan de slag met een eigen project en bouw je de inter­actieve elementen en anima­ties zoals je ze voor ogen hebt.

 

Cursusmateriaal

Tijdens deze cursus kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook voor­handen. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Aan het eind van elk blok volgt een testje of quiz.

Je werkt in principe met InDesign op je eigen lap­top (Apple of Windows). Dat kan met een vol­ledig wer­kende trial­versie of na het nemen van een ID-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'InDesign interactief' is ontworpen voor degenen die al ervaring met InDesign hebben en wegwijs willen worden in animaties en alle vormen van inter­activiteit. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­wereld, dan is deze cursus voor jou geschikt. Deze cursus is ook voor de technisch dtp-er, die de voordelen van interactieve, digitale produc­ten boven drukwerk erkent en er zijn expertise mee uit wil breiden.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten en een redelijke kennis van InDesign. Je kunt op ver­zoek een test aanvragen om te bepa­len of je het pro­gramma voldoende beheerst om de cursus 'InDesign interactief' met goed gevolg af te leggen. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over inter­acti­viteit en animaties in InDesign.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­te­ren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met InDesign in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en voor jou als cur­sist een heel lekkere lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

afbeeldingen InDesign Interactief

Introductie

Drukwerk versus digitale documenten

Nieuwe ontwikkeling op het gebied van interactiviteit

De panelen 'Voorvertoning'

Document intentie

Werkruimte InDesign

Derde partijen: In5, Aquafadas, Twixl, Mag+

 

Interactiviteit

Bladwijzers

Hyperlinks

Interactieve knoppen

Interactieve formulieren

Staten (normaal, rollover, mousedown, actief)

 

Interactiviteit (DPS)

Panning en zooming

360% panorama's

Virtual Reality

Quizzen en peilingen

Statistieken

Integratie HTML

 

Animaties

Standaard animaties in InDesign

Aangepaste animaties

Een webbanner maken

Het paneel Timing

Pagina-overgangen

Animatie-onderdelen: duur, herhaling, snelheid, eigenschappen, rotatie, schaling, opaciteit

Ease in–Ease out

 

Audio en Video

Toepassing van audio

Toepassing van video

 

ePub, ePub FXL, PDF en SWF

Wat zijn de voor- en nadelen van de interactieve bestandsformaten?

Hoe is de ondersteuning van deze formaten m.b.t. interactiviteit en animaties

Hoe krijg je via een omweg animaties in een PDF?

Wat zijn issues voor weergave op tablets en smartphones

 

 

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus InDesign Interactief
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus InDesign Interactief
afbeeldingen InDesign Interactief
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus InDesign interactief

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Wat leer je in de tweedaagse cursus InDesign interactief?

In de cursus 'InDesign interactief' leer je de boeiende, inter­actieve en animatie-mogelijk­heden van InDesign toepassen. Net zo belangrijk zijn de exportopties voor een inter­actieve PDF of ePub (herschikbaar of met vaste layout). Wat zijn de voor- en nadelen van deze universele bestand­sformaten en welke rol speelt Publish Online hierbij? Na het volgen van deze cursus ben je in staat te bepalen wanneer animatie en inter­actie doel­treffend is. In het laatste blok ga je zelf aan de slag met een eigen project en bouw je de inter­actieve elementen en anima­ties zoals je ze voor ogen hebt.

 

Cursusmateriaal

Tijdens deze cursus kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook voor­handen. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Aan het eind van elk blok volgt een testje of quiz.

Je werkt in principe met InDesign op je eigen lap­top (Apple of Windows). Dat kan met een vol­ledig wer­kende trial­versie of na het nemen van een ID-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'InDesign interactief' is ontworpen voor degenen die al ervaring met InDesign hebben en wegwijs willen worden in anima­ties en alle vormen van inter­activiteit. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­wereld, dan is deze cursus voor jou geschikt. Deze cursus is ook voor de tech­nisch dtp-er, die de voordelen van inter­ac­tie­ve, digitale produc­ten boven drukwerk erkent en er zijn expertise mee uit wil breiden.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten en een redelijke kennis van InDesign. Je kunt op ver­zoek een test aan­vragen om te bepa­len of je het pro­gramma voldoende beheerst om de cursus 'InDesign interactief' met goed gevolg af te leggen. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over inter­acti­viteit en ani­maties in InDesign.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­te­ren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bie­den wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met InDesign in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van web­design en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Introductie

Drukwerk versus digitale documenten

Nieuwe ontwikkeling op het gebied van interactiviteit

De panelen 'Voorvertoning'

Document intentie

Werkruimte InDesign

Derde partijen: In5, Aquafadas, Twixl, Mag+

 

Interactiviteit

Bladwijzers

Hyperlinks

Interactieve knoppen

Interactieve formulieren

Staten (normaal, rollover, mousedown, actief)

 

Interactiviteit (DPS)

Panning en zooming

360% panorama's

Virtual Reality

Quizzen en peilingen

Statistieken

Integratie HTML

 

Animaties

Standaard animaties in InDesign

Aangepaste animaties

Een webbanner maken

Het paneel Timing

Pagina-overgangen

Animatie-onderdelen: duur, herhaling, snelheid, eigenschappen, rotatie, schaling, opaciteit

Ease in–Ease out

 

Audio en Video

Toepassing van audio

Toepassing van video

 

ePub, ePub FXL, PDF en SWF

Wat zijn de voor- en nadelen van de interactieve bestandsformaten?

Hoe is de ondersteuning van deze formaten m.b.t. interactiviteit en animaties

Hoe krijg je via een omweg animaties in een PDF?

Wat zijn issues voor weergave op tablets en smartphones

 

 

Ik meld me aan !

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur