Cursusinformatie Lightroom voor gevorderden: € 575,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Lightroom gevorderd

Cursuslocatie: [email protected], Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

In de cursus Lightroom Classic CC voor gevorderden, leer je de vele mogelijk­heden die het programma biedt om jouw workflow te optimaliseren. Je leert voor­instel­lingen te maken in alle modules die Lightroom biedt. Denk aan import-voorinstel­lingen, meta-gegevens-voorinstel­lingen, kleurstijl-voorinstellingen of aan technische voorinstellingen voor jouw verschil­lende camera’s en/of lenzen. Het leren omgaan met de voorinstellingen zal je in staat stellen om meer uit je beeld­bewerking te halen. Je gaat ook Lightroom gebruiken in samen­werking met Photoshop en de mogelijkheden ontdekken die de Creative Cloud biedt. Tot slot leer je vele mogelijkheden van de module Boek,  Afdrukken en Web: hierin leer je de presentatie van jouw beelden optimaliseren.

 

Over de docent

Désiré Peter Paul Weststrate is een gedreven fotograaf en digitaal beeld­bewerker die al 15 jaar vloeiend ‘beeldtaal’ spreekt. Met zijn cursus leer je jouw foto­grafie-work­flow te stroom­lij­nen en te opti­ma­li­seren bin­nen het pro­gramma Light­room.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Lightroom Classic CC voor gevorderden kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Je maakt gebruik van door de docent ontwik­keld cursus­materiaal en opdrachten. Bij de opdrachten oefen je met door de docent gemaakte Raw-fotobestanden. Tijdens de lessen zul je ook met je eigen foto-bestan­den oefenen. Neem daarom ook eigen Raw-bestan­den mee.  Je werkt in principe met Lightroom CC op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een Adobe Creative Cloud abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Lightroom Classic CC voor gevorderden is er voor degene die de cursus 'Lightroom CC Basis' heeft afgerond. Werk je bijvoorbeeld al jaren met Lightroom en ben jij een reportage-fotograaf –professioneel of amateur– en wil je leren om jouw foto-archief nog beter te kunnen benutten? Wil jij sneller jouw beelden bewerken en aanleveren aan de klant met de hoogste kwaliteit? Dan is dit de cursus voor jou. Tot slot laat de docent voorbeelden zien hoe andere professionals hun workflow hebben ingericht, met als doel inzicht in de technieken van collega fotografen.

 

Heb je nog niet veel gewerkt met het programma Lightroom, dan is de cursus Light­room Classic CC Basis het meest geschikt.

 

Basiskennis

Om aan deze Lightroom-cursus voor gevorderden te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en is enige kennis van bestands­beheer gewenst. Ook is basiskennis van Lightroom gewenst. Je kiest zelf het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat, mits je een vol­doen­de scoort op de eindtoets.  Het staat je vrij om gedurende 3 maanden na de cursus de docent te mailen met specifieke Lightroom-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs.  Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kun­nen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Lightroom in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. Grafische Cursussen is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

afbeeldingen Lightroom gevorderd

Introductie

 • Test: hoe bekwaam ben je met Light­room Classic CC?
 • Lightroom en je eigen workflow
 • Wat is een Raw-bestand en wat is een DNG-bestand?

 

Hoe doen andere fotografen het

 • Verschillende workflows
 • Lightroom in samenwerking met andere programma’s

 

Organiseren

 • Hoe richt je een catalogus in met jouw foto archief met al haar mappen en structuren?
 • Back-up van jouw foto archief
 • Via voorinstellingen importeren in Lightroom Classic CC
 • Via voorinstellingen toevoegen van Meta-gegevens en Copyright gegevens
 • Doe meer met GPS-gegevens, zet je beelden op de kaart

 

Automatisering

 • Automatisch ISO en camera type gerelateerde ruis onderdrukkingen en lens profielen toepassen
 • Voorinstellingen maken voor het Exporteren van Bestanden

 

Instellingen

 • Kleurruimtes en de verschillen
 • Instellingen voor het openen van foto’s in Photoshop
 • Benut de kracht van je computer
 • Smart voorvertoningen

 

Kleurbewerking in de ontwikkel module

 • Sneltoetsen om sneller te werken
 • Maken van voorinstellingen
 • Maken van voorinstellingen m.b.t lokale aanpassingen
 • Virtuele kopiëren
 • Gebruik van moment opnamen.
 • Retouche
 • SoftProefing

 

Geavanceerd

 • Openen als Slim object
 • Panorama
 • HDR pro
 • Openen als Lagen in Photoshop
 • Tethering

 

MELD JE AAN !

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus Lightroom gevorderd
afbeeldingen Lightroom gevorderd
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus Lightroom gevorderd
afbeeldingen Lightroom gevorderd
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Lightroom gevorderd

Cursuslocatie: [email protected], Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

In de cursus Lightroom Classic CC voor gevor­der­den, leer je de vele mogelijk­heden die het programma biedt om jouw workflow te optimaliseren. Je leert voor­instel­lin­gen te maken in alle modules die Light­room biedt. Denk aan import-voor­instel­lingen, meta-gegevens-voorinstel­lingen, kleurstijl-voorinstellingen of aan tech­nische voorinstellingen voor jouw verschillende camera’s en/of lenzen. Het leren omgaan met de voorinstellingen zal je in staat stellen om meer uit je beeldbewerking te halen. Je gaat ook Light­room gebruiken in samen­werking met Photoshop en de mogelijkheden ontdek­ken die de Creative Cloud biedt. Tot slot leer je vele mogelijkheden van de module Boek,  Afdrukken en Web: hierin leer je de presentatie van jouw beelden optimaliseren.

 

Over de docent

Désiré Peter Paul Weststrate is een gedreven fotograaf en digitaal beeld­bewerker die al 15 jaar vloeiend ‘beeldtaal’ spreekt. Met zijn cursus leer je jouw foto­grafie-work­flow te stroom­lij­nen en te opti­ma­li­seren bin­nen het pro­gramma Light­room.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Lightroom Classic CC voor gevor­derden kun je de opdrach­ten lezen vanaf je laptop, een tab­let of zelfs je smart­phone. Je maakt gebruik van door de docent ontwik­keld cursus­materiaal en opdrachten. Bij de opdrachten oefen je met door de docent gemaakte Raw-fotobestanden. Tijdens de lessen zul je ook met je eigen foto-bestan­den oefenen. Neem daarom ook eigen Raw-bestan­den mee.  Je werkt in principe met Lightroom CC op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een Adobe Creative Cloud abon­nement bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Lightroom Classic CC voor gevor­derden is er voor degene die de cursus 'Lightroom CC Basis' heeft afgerond. Werk je bijvoorbeeld al jaren met Lightroom en ben jij een repor­tage-fotograaf –professioneel of amateur– en wil je leren om jouw foto-archief nog beter te kunnen benutten? Wil jij sneller jouw beelden bewerken en aan­leveren aan de klant met de hoogste kwaliteit? Dan is dit de cursus voor jou. Tot slot laat de docent voorbeelden zien hoe andere professionals hun workflow hebben ingericht, met als doel inzicht in de technieken van collega foto­grafen.

 

Heb je nog niet veel gewerkt met het pro­gramma Lightroom, dan is de cursus Light­room CC Basis het meest geschikt.

 

Basiskennis

Om aan deze Lightroom-cursus voor gevor­derden te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en is enige kennis van bestands­beheer gewenst. Ook is basiskennis van Lightroom gewenst. Je kiest zelf het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat, mits je een vol­doen­de scoort op de eindtoets.  Het staat je vrij om gedurende 3 maanden na de cursus de docent te mailen met specifieke Lightroom-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs.  Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kun­nen garanderen:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Lightroom in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij organi­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sisten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. Grafische Cursussen is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

 

Ik meld me aan !

Introductie

 • Test: hoe bekwaam ben je met Lightroom Classic CC?
 • Lightroom en je eigen workflow
 • Wat is een Raw-bestand en wat is een DNG-bestand?

 

Hoe doen andere fotografen het

 • Verschillende workflows
 • Lightroom in samenwerking met andere programma’s

 

Organiseren

 • Hoe richt je een catalogus in met jouw foto archief met al haar map­pen en structuren?
 • Back-up van jouw foto archief
 • Via voorinstellingen importeren in Lightroom Classic CC
 • Via voorinstellingen toevoegen van Meta-gegevens en Copyright gegevens
 • Doe meer met GPS-gegevens, zet je beelden op de kaart

 

Automatisering

 • Automatisch ISO en camera type gerelateerde ruis onderdruk­kin­gen en lens profielen toepassen
 • Voorinstellingen maken voor het Exporteren van Bestanden

 

Instellingen

 • Kleurruimtes en de verschillen
 • Instellingen voor het openen van foto’s in Photoshop
 • Benut de kracht van je computer
 • Smart voorvertoningen

 

Kleurbewerking in de ontwikkel module

 • Sneltoetsen om sneller te werken
 • Maken van voorinstellingen
 • Maken van voorinstellingen m.b.t lokale aanpassingen
 • Virtuele kopiëren
 • Gebruik van moment opnamen.
 • Retouche
 • SoftProefing

 

Geavanceerd

 • Openen als Slim object
 • Panorama
 • HDR pro
 • Openen als Lagen in Photoshop
 • Tethering

 

MELD JE AAN !

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur