Cursusinformatie OS X: € 375,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus OS X

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Heb je net een Apple-laptop of desktop­computer aangeschaft? Bijvoorbeeld omdat je bent overgestapt van Windows? Of wil je gewoon de basis van het werken met een Apple-computer goed onder de knie krijgen? Dan is deze cursus voor jou.

 

Wat leer je in de eendaagse cursus OS X voor beginners?

Kennis van bestandsbeheer is onontbeerlijk bij het werken met computers en vormt dat ook een pijler van deze cursus.  En natuurlijk leer je hoe je in OS X bestanden een naam geeft, bewaart, kopieert, verplaatst of verwijdert. Ook leer je de computer naar je eigen wensen aan te passen. En welke programma's worden er door Apple meegeleverd en wat kun je er mee?

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cur­sus OS X ontvang je een hand­boek waar­in alle essen­tiële onder­delen van dit besturings­programma op schrift zijn gesteld.  Tot het cursus­mate­riaal beho­ren ook korte digi­tale test­jes om te zien in hoe­verre je de les­stof beheerst. De onder­delen waarop je geen vol­doende scoort, neem je onder bege­lei­ding van de docent nog­­maals door.  Je werkt in prin­cipe op je eigen Apple-lap­top.  Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn ook lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus OS X is ontworpen voor ieder­een die net een Apple-computer heeft aangeschaft en het grote belang van correct bestandsbeheer, App-beheersing en algemene computerkennis waardeert. Ook als binnen je bedrijf is omge­scha­keld van Windows naar OS X, is deze cursus een aanrader.

 

Basiskennis

Er zijn geen voorwaarden om aan deze cursus te kunnen deel­nemen.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over het bestu­ringssysteem OS X.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen soft- en hardware-kosten: je oefent in prin­cipe op je eigen Apple laptop;

geen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

afbeeldingen OS X

Introductie

Apple versus Windows

Basisonderdelen van een Apple-computer

Hardware versus software

Programma's versus bestanden

Beeldscherm-, toetsenbord- en muisinstellingen

 

Werkomgeving

Bureaublad

Dock

Mission Control

Spotlight

Berichtgeving

Siri

 

Bestandsbeheer

Bestandsoorten

Mappen en hiërarchie

De Finder

'Bewaren' en 'Bewaren als...'

Aliassen

BackupsProgramma's

Safari

Mail

Contacten en Agenda

Berichten en FaceTime

Pages, Keynote en Numbers

Foto's

iTunes

iBooks

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus OS X
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus OS X
afbeeldingen OS X
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus OS X

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Heb je net een Apple-laptop of desktop­computer aangeschaft? Bijvoorbeeld omdat je bent overgestapt van Windows? Of wil je gewoon de basis van het werken met een Apple-computer goed onder de knie krijgen? Dan is deze cursus voor jou.

 

Wat leer je in de eendaagse cursus OS X voor beginners?

Kennis van bestandsbeheer is onontbeerlijk bij het werken met computers en vormt dat ook een pijler van deze cursus.  En natuurlijk leer je hoe je in OS X bestanden een naam geeft, bewaart, kopieert, verplaatst of verwij­dert. Ook leer je de computer naar je eigen wensen aan te passen. En welke programma's worden er door Apple meegeleverd en wat kun je er mee?

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cur­sus OS X ontvang je een hand­boek waar­in alle essen­tiële onder­delen van dit besturings­programma op schrift zijn gesteld.  Tot het cursus­mate­riaal beho­ren ook korte digi­tale test­jes om te zien in hoe­verre je de les­stof beheerst. De onder­delen waarop je geen vol­doende scoort, neem je onder bege­lei­ding van de docent nog­­maals door.  Je werkt in prin­cipe op je eigen Apple-lap­top.  Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn ook lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus OS X is ontworpen voor ieder­een die net een Apple-computer heeft aange­schaft en het grote belang van correct be­stands­beheer, App-beheersing en algemene computerkennis waardeert. Ook als binnen je bedrijf is omge­scha­keld van Windows naar OS X, is deze cursus een aanrader.

 

Basiskennis

Er zijn geen voorwaarden om aan deze cur­sus te kunnen deel­nemen.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over het besturingssysteem OS X.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen soft- en hardware-kosten: je oefent in prin­cipe op je eigen Apple laptop;

geen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Introductie

Apple versus Windows

Basisonderdelen van een Apple-computer

Hardware versus software

Programma's versus bestanden

Beeldscherm-, toetsenbord- en muisinstellingen

 

Werkomgeving

Bureaublad

Dock

Mission Control

Spotlight

Berichtgeving

Siri

 

Bestandsbeheer

Bestandsoorten

Mappen en hiërarchie

De Finder

'Bewaren' en 'Bewaren als...'

Aliassen

BackupsProgramma's

Safari

Mail

Contacten en Agenda

Berichten en FaceTime

Pages, Keynote en Numbers

Foto's

iTunes

iBooks

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur