Cursusinformatie Photoshop Gevorderd: € 575,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Photoshop gevorderd

Cursuslocatie:  [email protected], Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Wat leer je in de tweedaagse cursus Photoshop voor gevorderden?

In de cursus 'Photo­shop voor gevorderden' leer je de meer gespecialiseerde technieken voor beeldbewerking en automatiseringsprocessen. Ook aan bod komt de wissel­wer­king met andere Adobe pakketten.

Zo leer je geavanceerde selecties maken met behulp van kanaalmixing. Ook batchver­werking, GIF-animaties en Camera Raw komen aan bod.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus 'Photo­shop voor gevorderden' kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook voor­handen. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Uniek aan ons systeem is het gebruik van een zoge­naamd Lear­ning Manage­ment Systeem, waarin je heel flexibel thuis­opdrach­ten kunt maken en aan het eind van elk blok een testje of quiz doet. Doe de gratis online proefles op onze les­site zodat je enigs­zins kunt snuf­felen aan dit systeem en jezelf ervan over­tui­gen dat wij over het beste cursus­materiaal beschik­ken dat op dit moment op de markt is.

Je werkt in principe met Photo­shop op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig wer­kende trial­versie of na het nemen van een PS-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'Photoshop voor gevorderden' is ontworpen voor ieder­een die een volgende stap wil zetten op het pad van professionele, digitale beeld­bewer­king. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving, reclame­wereld of als foto­graaf, dan is deze cursus voor jou geschikt.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en enige kennis van bestands­beheer is gewenst. Verder dien je de cursus 'Photoshop basis' te hebben gevolgd of een vergelijkbare kennis in bezit te hebben. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke Photo­shop-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Photo­shop in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en voor jou als cur­sist een heel lekkere lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

afbeeldingen cursus Photoshop gevorderd

Geavanceerde selecties

Selecties via paden

Complexe selecties door kanaalmixing

 

Kleuraanpassingen

Selectieve kleurcorrecties

Kleurcorrecties per kanaal

Omkleuren

Inkleuren van zwart-wit afbeeldingen

Kleurbeheer

 

Transparantie

Vrijstaand maken

Alfakanalen

Geavanceerde blending

Uitknipmaskers

 

Vormen en paden

Vormlagen

paden en padbewerkingen

Eigen vormen, stijlen en bibliotheken

 

Efficiency

​Efficency in Photoshop

Voorkeurinstellingen

Slimme objecten en slimme en vervangingsfilters

Photoshop in combinatie met Illustrator en InDesign

Photoshop en Bridge

Handelingen en druppels

Batch-bewerkingen

 

Technisch

Laagcomposities

​Bitdiepte

CameraRAW en RAW-bestanden

De tijdlijn en animated GIF's

 

 

Ik meld me aan !

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus Photoshop gevorderd
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus Photoshop gevorderd
afbeeldingen cursus Photoshop gevorderd
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Photoshop gevorderd

Cursuslocatie:  [email protected], Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Wat leer je in de tweedaagse cursus Photoshop voor gevorderden?

In de cursus 'Photo­shop voor gevorderden' leer je de meer gespecialiseerde technieken voor beeldbewerking en automatiserings­processen. Ook aan bod komt de wissel­werking met andere Adobe pakketten.

Zo leer je geavanceerde selecties maken met behulp van kanaalmixing. Ook batch­ver­wer­king, GIF-animaties en Camera Raw komen aan bod.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus 'Photo­shop voor gevor­der­den' kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook voor­handen. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Uniek aan ons systeem is het gebruik van een zoge­naamd Lear­ning Manage­ment Systeem, waarin je heel flexibel thuis­opdrach­ten kunt maken en aan het eind van elk blok een testje of quiz doet. Doe de gratis online proefles op onze les­site zodat je enigs­zins kunt snuf­felen aan dit systeem en jezelf ervan over­tui­gen dat wij over het beste cursus­materiaal beschik­ken dat op dit moment op de markt is.

Je werkt in principe met Photo­shop op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een PS-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'Photoshop voor gevorderden' is ontworpen voor ieder­een die een volgende stap wil zetten op het pad van professionele, digitale beeld­bewer­king. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving, reclame­wereld of als foto­graaf, dan is deze cursus voor jou geschikt.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en enige kennis van bestands­beheer is gewenst. Verder dien je de cursus 'Photoshop basis' te hebben gevolgd of een vergelijkbare kennis in bezit te hebben. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke Photo­shop-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Photo­shop in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Geavanceerde selecties

Selecties via paden

Complexe selecties door kanaalmixing

 

Kleuraanpassingen

Selectieve kleurcorrecties

Kleurcorrecties per kanaal

Omkleuren

Inkleuren van zwart-wit afbeeldingen

Kleurbeheer

 

Transparantie

Vrijstaand maken

Alfakanalen

Geavanceerde blending

Uitknipmaskers

 

Vormen en paden

Vormlagen

paden en padbewerkingen

Eigen vormen, stijlen en bibliotheken

 

Efficiency

​Efficency in Photoshop

Voorkeurinstellingen

Slimme objecten en slimme en vervangingsfilters

Photoshop in combinatie met Illustrator en InDesign

Photoshop en Bridge

Handelingen en druppels

Batch-bewerkingen

 

Technisch

Laagcomposities

​Bitdiepte

CameraRAW en RAW-bestanden

De tijdlijn en animated GIF's

 

 

Ik meld me aan !

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur