Cursusinfo WordPress Basis: € 575,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus WordPress

Cursuslocatie: [email protected], Aristo Accommodaties of Seats2meet. Lestijden: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegrepen. Cursussen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

 

Ik meld
me aan !

In de tweedaagse cursus WordPress basis maak je ken­nis met concepten van WordPress:  plugins, widgets, themes, website structuur en beveiliging. Daarnaast besteden we aandacht aan je doelgroep en het doel van je website en aan de vindbaarheid in zoekmachi­nes. Je maakt tijdens de cursus een eenvoudige web­site die je na afloop van de cursus zelf kunt beheren en aanpassen.

 

WordPress is een populair systeem om websites mee te maken en te beheren. Veel technische kennis heb je voor het maken van een eenvoudige website niet nodig.

Je gaat aan de slag met je eigen website, dat houdt in dat je voorafgaand aan de cursus een aantal zaken moet hebben geregeld: het registreren van een domeinnaam en een daaraan gekoppeld webhosting abonnement. Na aanmel­ding en een week voor aanvang van de cursus ontvang  je een korte handleiding hoe je dit kunt regelen.

 

Docent

Voor vragen over de cursus WordPress Basis kun je contact opnemen met Nik Boersma via [email protected] of bellen naar 0614661814.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus worden theoretisch behandelde onder­werpen direct praktisch omgezet: je gaat dus zelf direct aan de slag.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus WordPress Basis is bedoeld voor iedereen die graag zelf een website wil leren maken. Ervaring leert echter wel, dat je het meest uit de cursus haalt wanneer je een onderwerp hebt voor je website, een doel. Of dit nu is voor je eigen bedrijf, je blog of hobby, dat maakt niet uit.

 

Basiskennis

Voor het goed kunnen volgen van deze cursus WordPress is geen specifieke voorkennis nodig. Beschik je over een goede computervaardigheid en maak jij je nieuwe compu­terprogramma’s makkelijk eigen, dan is deze cursus zeker wat voor jou.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over WordPress.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen soft- en hardware-kosten: je oefent met WordPress in prin­cipe op je eigen laptop;

geen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten is voor de cursus WordPress bij Studio Bicker, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

afbeeldingen WordPress

Introductie en WordPress terminologie

 • Wat is WordPress?
 • Hoe zit een website in elkaar
 • Wat moet er op een website: je websiteplan
 • WordPress dashboard en terminologie

 

Praktisch aan de slag

 • Maken en wijzigen van pagina’s en blog artikelen
 • Menu aanmaken en pagina's toevoegen
 • Afbeeldingen en video’s toevoegen
 • Inhoud en links toevoegen
 • Afbeeldingen geschikt maken voor het web

 

WordPress thema's

 • Hoe kies je een thema voor de layout en vormgeving van je website
 • Thema instellingen

 

WordPress plugins

 • Wat is een plugin
 • Juiste plugin kiezen en instellen

 

Widgets

 • Wat is een widget
 • Widgets gebruiken op je website

 

Noodzakelijke onder­delen van je website

 • Beveiliging
 • Privacy en cookies
 • Updaten van het WordPress systeem, thema en plugins

 

Handige plugins o.a. voor:

 • Vindbaarheid in zoekmachines
 • Formulieren
 • Sliders
 • Social Media
 • Google Maps
 • Foto gallery

 

 

 

 

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus WordPress
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus WordPress
afbeeldingen WordPress
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus WordPress

Cursuslocatie: [email protected], Aristo Accommodaties of Seats2meet. Lestijden: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegrepen. Cursussen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

 

In de tweedaagse cursus WordPress basis maak je kennis met concepten van WordPress:  plugins, widgets, themes, website structuur en beveiliging. Daarnaast besteden we aandacht aan je doelgroep en het doel van je website en aan de vindbaarheid in zoekmachines. Je maakt tijdens de cursus een eenvoudige website die je na afloop van de cursus zelf kunt beheren en aanpassen.

 

WordPress is een populair systeem om websites mee te maken en te beheren. Veel technische kennis heb je voor het maken van een eenvoudige website niet nodig.

Je gaat aan de slag met je eigen website, dat houdt in dat je voorafgaand aan de cursus een aantal zaken moet hebben geregeld: het registreren van een domeinnaam en een daaraan gekoppeld webhosting abonnement. Na aanmelding en een week voor aanvang van de cursus ontvang  je een korte handleiding hoe je dit kunt regelen.

 

Docent

Voor vragen over de cursus WordPress Basis kun je contact opnemen met Nik Boersma via [email protected] of bellen naar 0614661814.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus worden theoretisch behandelde onderwerpen direct praktisch omgezet: je gaat dus zelf direct aan de slag.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus WordPress Basis is bedoeld voor iedereen die graag zelf een website wil leren maken. Ervaring leert echter wel, dat je het meest uit de cursus haalt wanneer je een onderwerp hebt voor je website, een doel. Of dit nu is voor je eigen bedrijf, je blog of hobby, dat maakt niet uit.

 

Basiskennis

Voor het goed kunnen volgen van deze cursus WordPress is geen specifieke voorkennis nodig. Beschik je over een goede computervaardigheid en maak jij je nieuwe compu­terprogramma’s makkelijk eigen, dan is deze cursus zeker wat voor jou.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over WordPress.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen soft- en hardware-kosten: je oefent met WordPress in prin­cipe op je eigen laptop;

geen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten is voor de cursus WordPress bij Studio Bicker, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Introductie en Word­Press terminologie

 • Wat is WordPress?
 • Hoe zit een website in elkaar
 • Wat moet er op een website: je websiteplan
 • WordPress dashboard en terminologie

 

Praktisch aan de slag

 • Maken en wijzigen van pagina’s en blog artikelen
 • Menu aanmaken en pagina's toevoegen
 • Afbeeldingen en video’s toevoegen
 • Inhoud en links toevoegen
 • Afbeeldingen geschikt maken voor het web

 

WordPress thema's

 • Hoe kies je een thema voor de layout en vormgeving van je website
 • Thema instellingen

 

WordPress plugins

 • Wat is een plugin
 • Juiste plugin kiezen en instellen

 

Widgets

 • Wat is een widget
 • Widgets gebruiken op je website

 

Noodzakelijke onder­delen van je website

 • Beveiliging
 • Privacy en cookies
 • Updaten van het WordPress systeem, thema en plugins

 

Handige plugins o.a. voor:

 • Vindbaarheid in zoekmachines
 • Formulieren
 • Sliders
 • Social Media
 • Google Maps
 • Foto gallery

 

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur