Introductiecursus Grafische Vormgeving: € 475,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Grafische Vormgeving

Cursuslocatie: [email protected], Amsterdam. Les­tij­den: 9.30 u – 12.00 u, 17.30 u – 20.00 u, 20.00 u – 22.30 u. Avond- en ochtendcur­sus­sen van 'Grafi­sche Cursus­sen' gaan gegarandeerd door vanaf 4 cursisten. Het maxi­mum aan­tal cur­sisten voor avond- en ochtend­cur­sus­sen bedraagt 12. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en hou­den daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

In de introductiecursus grafische vormgeving leer je de basis­begrippen en grond­beginselen van het gra­fische vak. Wil je serieus genomen worden in het vak van grafisch vormgever, dan zal je moe­ten beschikken over vakjargon en in staat zijn je ideeën visueel vorm te geven. De volgende onder­werpen komen aan bod: typo­grafie, vormgeving, huisstijl, drukwerk en digitaal publiceren. Alle­maal zaken waar je als grafisch vorm­gever mee te maken krijgt om tot een goed ontwerp te komen.

 

Als grafisch vormgever moet je beschikken over zowel artistieke als tech­nische vaar­dig­heden, met als doel om mensen iets mee te delen. Je ideeën moet je visueel kunnen vormgeven in tekst en beeld voor verschillende media. Van traditioneel drukwerk tot de interactieve media en de multi­media vormgeving. In deze cursus maak je kennis met het vak van grafisch vormgever en de daarbij behorende vak­kennis waar je over moet beschik­ken als je als grafisch vormgever aan de slag wilt gaan.

 

Docent

Voor vragen over deze introductiecursus Grafisch Vorm­geving kun je con­tact opnemen met Sjaak Lakerveld via [email protected] of bellen naar 0622117709.

 

Cursusmateriaal

Bij aan­vang van de cursus ont­vang je de door de docent ont­wik­keld cursus­mate­riaal en opdrach­ten. De les­sen worden afge­wisseld met een theo­re­tisch gedeelte,  research­- en schets­opdrachten waarin je je ideeën visueel vorm gaat geven. Je hebt voor deze cur­sus een schets­blok, schets­potloden, schets­pennen/stiften, gum en een liniaal nodig. De computer speelt een onder­geschikte rol in deze cursus, maar het is fijn als je thuis over een computer met een internet­­verbinding beschikt om wat thuis­opdrachten uit te kun­nen voeren.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De introductie­cursus Grafische Vormgeving is bedoeld voor iedereen die een eerste kennis­making wil maken met het vak van grafisch vormgever. Ben je creatief of wil je ontdek­ken of je dat bent, dan is deze cursus zeker wat voor jou.

Basiskennis

Voor het goed kunnen volgen van deze cursus grafische vormgeving is geen specifieke voorkennis nodig.

 

Certificaat

Aan het eind van de cursus ontvang je een certifi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets. Door middel van deze toets zul je getoetst worden op alge­mene basis­kennis.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6 en voor ochtend- of avondcursussen een maximum van 12 cursisten. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen vestigingskosten: onze cursusruimte met alle faciliteiten wordt kortdurend gehuurd bij Tempo-team Amsterdam, inclusief beamer, internet en een heerlijk kopje koffie of thee;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cur­sus­sen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van video & audio, webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

afbeeldingen Grafische Vormgeving

Typografie

• Oorsprong van typografie

• Basisbegrippen van typografie

• Toepassing van typografie

 

 Vormgeving

• Kleurcontrasten

• Toepassing kleur

• Lay-out

• Stramienen

• Papierformaten en papiersoorten

 

Huisstijl

• Oorsprong huisstijl

• Richtlijnen huisstijl

• Toepassingen huisstijl

 

Drukwerk

• Druktechnieken

• Veredeling drukwerk

 

Digitaal publiceren

• Toepassingen van digitaal publi­ceren

• Functioneel ontwerp website

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus Grafische Vormgeving
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus Grafische Vormgeving
afbeeldingen Grafische Vormgeving
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Grafische Vormgeving

Cursuslocatie: [email protected], Amsterdam. Les­tij­den: 9.30 u – 12.00 u, 17.30 u – 20.00 u, 20.00 u – 22.30 u. Avond- en ochtendcur­sus­sen van 'Grafi­sche Cursus­sen' gaan gegarandeerd door vanaf 4 cursisten. Het maxi­mum aan­tal cur­sisten voor avond- en ochtend­cur­sus­sen bedraagt 12. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en hou­den daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

In de introductiecursus grafische vorm­geving leer je de basis­begrippen en grond­beginselen van het gra­fische vak. Wil je serieus genomen worden in het vak van grafisch vormgever, dan zal je moe­ten beschikken over vakjargon en in staat zijn je ideeën visueel vorm te geven. De volgende onder­werpen komen aan bod: typo­grafie, vormgeving, huisstijl, druk­werk en digitaal publiceren. Alle­maal zaken waar je als grafisch vorm­gever mee te maken krijgt om tot een goed ontwerp te komen.

 

Als grafisch vormgever moet je beschikken over zowel artistieke als tech­nische vaar­dig­heden, met als doel om mensen iets mee te delen. Je ideeën moet je visueel kunnen vorm­geven in tekst en beeld voor verschillende media. Van traditioneel drukwerk tot de interactieve media en de multi­media vorm­geving. In deze cursus maak je kennis met het vak van grafisch vormgever en de daarbij behorende vak­kennis waar je over moet beschik­ken als je als grafisch vormgever aan de slag wilt gaan.

 

Docent

Voor vragen over deze introductiecursus Gra­fisch Vorm­geving kun je con­tact opnemen met Sjaak Lakerveld via [email protected]­cursussen.nl of bellen naar 0622117709.

 

Cursusmateriaal

Bij aan­vang van de cursus ont­vang je de door de docent ont­wik­keld cursus­mate­riaal en opdrach­ten. De les­sen worden afge­wisseld met een theo­re­tisch gedeelte,  research­- en schets­opdrachten waarin je je ideeën visueel vorm gaat geven. Je hebt voor deze cur­sus een schets­blok, schets­potloden, schets­pennen/stiften, gum en een liniaal nodig. De computer speelt een onder­geschikte rol in deze cursus, maar het is fijn als je thuis over een computer met een internet­­verbinding beschikt om wat thuis­opdrachten uit te kun­nen voeren.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De introductie­cursus Grafische Vormgeving is bedoeld voor iedereen die een eerste kennis­making wil maken met het vak van grafisch vormgever. Ben je creatief of wil je ontdek­ken of je dat bent, dan is deze cursus zeker wat voor jou.

Basiskennis

Voor het goed kunnen volgen van deze cur­sus grafische vormgeving is geen specifieke voor­kennis nodig.

 

Certificaat

Aan het eind van de cursus ontvang je een certifi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets. Door middel van deze toets zul je getoetst worden op alge­mene basis­kennis.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6 en voor ochtend- of avondcursussen een maximum van 12 cursisten. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen vestigingskosten: onze cursus­ruimte met alle faciliteiten wordt kortdurend gehuurd bij Tempo-Team Amsterdam, inclusief beamer, internet en een heerlijk kopje koffie of thee;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cur­sus­sen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van video & audio, webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Typografie

• Oorsprong van typografie

• Basisbegrippen van typografie

• Toepassing van typografie

 

 Vormgeving

• Kleurcontrasten

• Toepassing kleur

• Lay-out

• Stramienen

• Papierformaten en papiersoorten

 

Huisstijl

• Oorsprong huisstijl

• Richtlijnen huisstijl

• Toepassingen huisstijl

 

Drukwerk

• Druktechnieken

• Veredeling drukwerk

 

Digitaal publiceren

• Toepassingen van digitaal publi­ceren

• Functioneel ontwerp website

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur