Cursusinformatie Illustrator basis: € 575,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Illustrator basis

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Illustrator is het toon­aan­gevende programma om vector­afbeel­din­gen te maken. Met deze cur­sus leer je in no time logo’s, picto­gram­men, typo­grafie en com­plexe illus­traties te maken. Je krijgt ook alle tech­nische ken­nis om je werk ge­schikt te maken voor druk­werk of digi­taal gebruik.

 

Over de docent

Martine Hermsen heeft zo’n vijf­tien jaar ervaring als grafisch vorm­gever. In haar werk maakt ze veel gebruik van Illus­trator, varië­rend van logo’s en info­graphics tot ver­pak­kingen en boek­omslagen. Martine is super­enthou­siast over de veel­zijdig­heid van het pak­ket. Ze leert je graag alle tips and tricks! Voor meer info over de cursus Illustrator, bel:

 

Martine: 06 169 32 323

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Illustrator kun je de opdrachten lezen vanaf je laptop, een tablet of zelfs je smartphone. Maar een papieren versie is ook beschik­baar. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefeningen ook uit video’s. Uniek aan ons systeem is het gebruik van een zogenaamd Learning Manage­ment Systeem, waarin je heel flexi­bel thuis­opdrach­ten kunt maken en aan het eind van elk blok een testje of quiz doet.

Je werkt in prin­cipe met Illus­trator op je eigen laptop. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een Creative Cloud-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn laptops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Illustra­tor is geschikt voor ieder­een die meer dan alleen maar een eerste stap wil zetten op het pad van het maken van digitale vector­bestan­den. Je kunt hier­bij den­ken aan het maken van illus­tra­ties, logo’s, info­graphics of iconen voor op je website.

Ook als je al een klein beetje met Illustrator hebt geëxperi­menteerd, maak je in deze cur­sus een vol­gende stap middels zoge­naamde expert-oefe­nin­gen. Cur­sis­ten zijn meestal werk­zaam in de marke­ting, grafische vorm­ge­ving of reclame­wereld. Ze willen logo’s, illustraties of iconen maken of mooie info­graphics voor hun bedrijfs­presen­taties.

 

Basiskennis

Om aan deze Illustrator-cursus te kunnen deelnemen, word je geacht algemene computervaardigheden te bezitten, zoals het kunnen kopiëren van bestanden of het openen van programma’s en bestanden. Ook moet je een USB-stick kunnen gebruiken en is enige kennis van bestandsbeheer gewenst. Je kiest zelf het gewenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat, mits je een vol­doen­de scoort op de eindtoets.  Het staat je vrij om gedurende 3 maanden na de cursus de docent te mailen met specifieke Illustrator-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs.  Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Illustrator in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van web­design en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

afbeeldingen Illustrator basis

Introductie Illustrator

Wat zijn vectorillustraties?

Een nieuw document aanmaken

Documenten geschikt maken voor drukwerk of digitaal gebruik

Navigatie

Objecten selecteren en manipuleren

Gereedschappen leren kennen

Je werk opslaan en exporteren

 

De basis

Tekeningen maken met pen en potlood

Tekeningen maken  door te bouwen met vormen

Schetsen scannen en bewerken

 

De volgende stap

Werken met tekst (tekst opmaken en vervormen)

Werken met penselen

Effecten toepassen

Grafieken en infographics maken

 

Leer de juiste werkwijze

Werken met lagen

Kleurenleer

Foto’s integreren in je werk

Werken met symbolen

Stijlen toepassen

 

De expert-stap

Fotorealistische illustraties

Retro-effecten

Patronen maken

Tekenen in perspectief

Pixelperfect illustraties voor digitaal gebruik

 

MELD JE AAN !

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2019

Cursus Illustrator basis

Illustrator is het toon­aan­gevende programma om vector­afbeel­din­gen te maken. Met deze cur­sus leer je in no time logo’s, picto­gram­men, typo­grafie en com­plexe illus­traties te maken. Je krijgt ook alle tech­nische ken­nis om je werk ge­schikt te maken voor druk­werk of digi­taal gebruik.

 

Over de docent

Martine Hermsen heeft zo’n vijf­tien jaar ervaring als grafisch vorm­gever. In haar werk maakt ze veel gebruik van Illus­trator, varië­rend van logo’s en info­graphics tot ver­pak­kingen en boek­omslagen. Martine is super­enthou­siast over de veel­zijdig­heid van het pak­ket. Ze leert je graag alle tips and tricks! Voor meer info over de cursus Illustrator, bel:

 

Martine: 06 169 32 323

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Illustrator kun je de opdrachten lezen vanaf je laptop, een tablet of zelfs je smartphone. Maar een papieren versie is ook beschik­baar. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefeningen ook uit video’s. Uniek aan ons systeem is het gebruik van een zogenaamd Learning Manage­ment Systeem, waarin je heel flexi­bel thuis­opdrach­ten kunt maken en aan het eind van elk blok een testje of quiz doet.

Je werkt in prin­cipe met Illus­trator op je eigen laptop. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een Creative Cloud-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn laptops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Illustra­tor is geschikt voor ieder­een die meer dan alleen maar een eerste stap wil zetten op het pad van het maken van digitale vector­bestan­den. Je kunt hier­bij den­ken aan het maken van illus­tra­ties, logo’s, info­graphics of iconen voor op je website.

Ook als je al een klein beetje met Illustrator hebt geëxperi­menteerd, maak je in deze cur­sus een vol­gende stap middels zoge­naamde expert-oefe­nin­gen. Cur­sis­ten zijn meestal werk­zaam in de marke­ting, grafische vorm­ge­ving of reclame­wereld. Ze willen logo’s, illustraties of iconen maken of mooie info­graphics voor hun bedrijfs­presen­taties.

 

afbeeldingen Illustrator basis
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus Illustrator basis

afbeeldingen Illustrator basis
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Illustrator basis

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Illustrator is het toon­aan­gevende pro­gramma om vector­afbeel­din­gen te maken. Met deze cur­sus leer je in no time logo’s, picto­gram­men, typo­grafie en com­plexe illus­traties te maken. Je krijgt ook alle tech­nische ken­nis om je werk ge­schikt te maken voor druk­werk of digi­taal gebruik.

 

Over de docent

Martine Hermsen heeft zo’n vijf­tien jaar ervaring als grafisch vorm­gever. In haar werk maakt ze veel gebruik van Illus­trator, varië­rend van logo’s en info­graphics tot ver­pak­kingen en boek­omslagen. Martine is super­enthou­siast over de veel­zijdig­heid van het pak­ket. Ze leert je graag alle tips and tricks! Voor meer info over de cursus Illustrator, bel:

 

Martine: 06 169 32 323

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Illustrator kun je de opdrachten lezen vanaf je laptop, een tablet of zelfs je smartphone. Maar een papieren versie is ook beschik­baar. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefeningen ook uit video’s. Uniek aan ons systeem is het gebruik van een zogenaamd Learning Manage­ment Systeem, waarin je heel flexi­bel thuis­opdrach­ten kunt maken en aan het eind van elk blok een testje of quiz doet.

Je werkt in prin­cipe met Illus­trator op je eigen laptop. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een Creative Cloud-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn laptops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Illustra­tor is geschikt voor ieder­een die meer dan alleen maar een eerste stap wil zetten op het pad van het maken van digitale vector­bestan­den. Je kunt hier­bij den­ken aan het maken van illus­tra­ties, logo’s, info­graphics of iconen voor op je website.

Ook als je al een klein beetje met Illustrator hebt geëxperi­menteerd, maak je in deze cur­sus een vol­gende stap middels zoge­naamde expert-oefe­nin­gen. Cur­sis­ten zijn meestal werk­zaam in de marke­ting, grafische vorm­ge­ving of reclame­wereld. Ze willen logo’s, illustraties of iconen maken of mooie info­graphics voor hun bedrijfs­presen­taties.

 

Basiskennis

Om aan deze Illustrator-cursus te kunnen deelnemen, word je geacht algemene computervaardigheden te bezitten, zoals het kunnen kopiëren van bestanden of het openen van programma’s en bestanden. Ook moet je een USB-stick kunnen gebruiken en is enige kennis van bestandsbeheer gewenst. Je kiest zelf het gewenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat, mits je een vol­doen­de scoort op de eindtoets.  Het staat je vrij om gedurende 3 maanden na de cursus de docent te mailen met specifieke Illustrator-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs.  Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

 pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Illustrator in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van web­design en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Introductie Illustrator

Wat zijn vectorillustraties?

Een nieuw document aanmaken

Documenten geschikt maken voor drukwerk of digitaal gebruik

Navigatie

Objecten selecteren en manipuleren

Gereedschappen leren kennen

Je werk opslaan en exporteren

 

De basis

Tekeningen maken met pen en potlood

Tekeningen maken  door te bouwen met vormen

Schetsen scannen en bewerken

 

De volgende stap

Werken met tekst (tekst opmaken en vervormen)

Werken met penselen

Effecten toepassen

Grafieken en infographics maken

 

Leer de juiste werkwijze

Werken met lagen

Kleurenleer

Foto’s integreren in je werk

Werken met symbolen

Stijlen toepassen

 

De expert-stap

Fotorealistische illustraties

Retro-effecten

Patronen maken

Tekenen in perspectief

Pixelperfect illustraties voor digitaal gebruik

 

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur