Cursusinformatie Lightroom Basis: € 575,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Lightroom

Cursuslocatie: [email protected], Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

In de cursus Lightroom Classic CC Basis leer je jouw foto-archief te orga­niseren en de technieken om jou beste beelden te vinden. Door het toevoegen van tref­woorden, meta- en GPS gegevens, zal je leren precies dat beeld te vinden dat  je van plan was te gaan bewerken. Het bewerken zelf  begint met het tech­nisch optimaliseren van Raw bestanden. Na deze technieken ga je aan de slag om jouw beelden mooier te maken door kleuraanpassingen in de module 'ontwik­ke­len'. In deze module leer je omgaan met witbalans,  schaduwen en hoog­lichten, helderheid en verzadiging, kleurtint en de vele andere instellingen. Natuurlijk ga je ook aan de slag met lokale kleur­aanpas­singen om de details in jou beel­den beter tot zijn recht te laten komen. Met het retouche gereedschap binnen Lightroom leer je om sensorstof te verwijderen op meerdere foto’s tegelijk. Als laatste leer je jouw beelden te optimaliseren voor drukwerk, print en voor het web en social media.

 

Over de docent

Désiré Peter Paul Weststrate is een gedreven fotograaf en digitaal beeld­bewerker die al 15 jaar vloeiend ‘beeldtaal’ spreekt. Met zijn cursus leer je jouw foto­grafie-work­flow te stroom­lij­nen en te opti­ma­li­seren bin­nen het pro­gramma Light­room.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Lightroom Classic CC Basis kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Je maakt gebruik van door de docent ontwikkeld cursus­materiaal en opdrachten. Bij de opdrachten oefen je met door de docent gemaakte Raw-fotobestanden. Tijdens de lessen zul je ook met je eigen foto-bestanden oefenen. Neem daarom ook eigen Raw-bestan­den mee.  Je werkt in principe met Lightroom CC op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een Adobe Creative Cloud abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Lightroom Classic CC Basis is geschikt voor ieder­een die veel digitale foto’s maakt. Lightroom is het programma om op meerdere foto’s tegelijk bewerkingen toe te pas­sen, zodat een serie van foto’s gemaakt onder de zelfde omstandigheden er uniform uitzien, denk bijvoor­beeld aan wit­balans, kleurtint, belichting en verzadiging. Ben jij een reportage-fotograaf –professioneel of amateur–  en wil je meer met jouw beelden doen, dan is dit de cursus om jouw beelden te leren ontwikkelen naar eigen stijl en smaak, alsook om technisch de puntjes op de i te leren zetten. Ook als je werkt op een afdeling marketing/social media en je veel verschillende foto’s dient te bewerken en aan te leveren voor de verschillende social-media-kanalen, dan is dit de cursus voor jou.

 

Basiskennis

Om aan deze Lightroom-cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene com­puter­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en is enige ken­nis van bestands­beheer gewenst. Je kiest zelf het ge­wenste platform: Apple of Win­dows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat, mits je een vol­doen­de scoort op de eindtoets.  Het staat je vrij om gedurende 3 maanden na de cursus de docent te mailen met specifieke Lightroom-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs.  Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Lightroom in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. Grafische Cursussen is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

afbeeldingen lightroom

Introductie

 • Waarom en waarvoor Lightroom gebruiken
 • Wat is een Raw Bestand

 

Organiseren

 • Jouw foto archief met al haar mappen en structuren
 • Back-up van jouw foto archief
 • Importeren in Lightroom Classic CC
 • Wat te doen met bestandsnamen
 • Toevoegen van Meta-gegevens en Copyricht gegevens
 • GPS gegevens, zet je beelden op de kaart
 • Trefwoorden welke wel en welke niet toevoegen

 

Instellingen

 • Instellingen programma
 • Instellingen catalogus, xmp, voorvertoning en kwaliteit, back-up catalogus
 • Instellingen bij importeren voorvertoningen en slimme voorvertoning

 

Sorteren

 • Module Bibliotheek
 • Vind jou mooiste beelden
 • Controleer of dat beeld wel scherp is
 • Weergaven modus, selecteren en waarderen
 • Labels, Sterren vlaggen

 

Technische basis

 • Technisch RAW bestanden optimaliseren
 • Lenscorrecties, Lensprofiel
 • Vignetten correctie
 • Chromatische aberratie correctie
 • Camera kalibratie

 

Kleurbewerking in de ontwikkel module

 • Histogram
 • Standaard
 • Kleurtintcurve
 • HSL
 • Kleur
 • Zwart-Wit
 • Gespliste tinten
 • Details
 • Transformatie
 • Effecten
 • Croppen beelden
 • Foto’s rechtzetten
 • Retouche

 

Lokale aanpassingen

 • Vlekken verwijderen, retouche
 • Rode ogen
 • Gegradueert filter
 • Radiaal Filter
 • Aanpassingspenseel

 

Beelden exporteren

 • Exporteren naar mappen
 • Instellingen voor verschillende uitingen
 • Wel of geen extra verscherping
 • Resolutie
 • Compressie
 • beeld soort Tiff, JPEG, PSD, DNG, Orgineel
 • Naamgeving
 • Export voorinstelling maken

 

 

 

MELD JE AAN !

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus Lightroom
afbeeldingen lightroom
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen

Cursus Lightroom
afbeeldingen lightroom
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Lightroom

Cursuslocatie: [email protected], Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

In de cursus Lightroom Classic  CC Basis leer je jouw foto-archief te orga­niseren en de technieken om jou beste beelden te vin­den. Door het toevoegen van tref­woor­den, meta- en GPS gegevens, zal je leren precies dat beeld te vinden dat  je van plan was te gaan bewerken. Het be­wer­ken zelf  begint met het technisch optima­liseren van Raw bestanden. Na deze tech­nieken ga je aan de slag om jouw beel­den mooier te maken door kleuraanpas­singen in de module 'ontwik­ke­len'. In deze module leer je omgaan met wit­balans,  schaduwen en hoog­lichten, hel­derheid en verzadiging, kleurtint en de vele andere instellingen. Natuurlijk ga je ook aan de slag met lokale kleur­aanpas­singen om de details in jou beel­den beter tot zijn recht te laten komen. Met het retouche gereedschap binnen Light­room leer je om sensorstof te verwij­de­ren op meerdere foto’s tegelijk. Als laat­ste leer je jouw beelden te optimaliseren voor drukwerk, print en voor het web en social media.

 

Over de docent

Désiré Peter Paul Weststrate is een gedreven fotograaf en digitaal beeld­bewerker die al 15 jaar vloeiend ‘beeldtaal’ spreekt. Met zijn cur­sus leer je jouw foto­grafie-work­flow te stroom­lij­nen en te opti­ma­li­seren bin­nen het pro­gramma Light­room.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Lightroom Classic CC Basis kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Je maakt gebruik van door de docent ontwikkeld cursus­mate­riaal en opdrachten. Bij de opdrachten oefen je met door de docent gemaakte Raw-foto­bestanden. Tijdens de lessen zul je ook met je eigen foto-bestanden oefenen. Neem daarom ook eigen Raw-bestan­den mee.  Je werkt in principe met Lightroom CC op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een Adobe Creative Cloud abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Lightroom Classic CC Basis is geschikt voor ieder­een die veel digitale foto’s maakt. Lightroom is het programma om op meer­dere foto’s tegelijk bewerkingen toe te pas­sen, zodat een serie van foto’s gemaakt onder de zelfde omstandigheden er uniform uitzien, denk bijvoorbeeld aan wit­balans, kleurtint, belichting en verzadiging. Ben jij een repor­tage-fotograaf –professioneel of amateur–  en wil je meer met jouw beelden doen, dan is dit de cursus om jouw beelden te leren ont­wikkelen naar eigen stijl en smaak, alsook om technisch de puntjes op de i te leren zetten. Ook als je werkt op een afdeling marketing/social media en je veel verschil­lende foto’s dient te bewerken en aan te leveren voor de verschillende social-media-kanalen, dan is dit de cursus voor jou.

 

Basiskennis

Om aan deze Lightroom-cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene com­puter­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en is enige ken­nis van bestands­beheer gewenst. Je kiest zelf het ge­wenste platform: Apple of Win­dows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat, mits je een vol­doen­de scoort op de eindtoets.  Het staat je vrij om gedurende 3 maanden na de cursus de docent te mailen met specifieke Lightroom-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs.  Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Lightroom in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. Grafische Cursussen is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

 

Ik meld me aan !

Introductie

 • Waarom en waarvoor Lightroom gebruiken
 • Wat is een Raw Bestand

 

Organiseren

 • Jouw foto archief met al haar mappen en structuren
 • Back-up van jouw foto archief
 • Importeren in Lightroom Classic CC
 • Wat te doen met bestandsnamen
 • Toevoegen van Meta-gegevens en Copyricht gegevens
 • GPS gegevens, zet je beelden op de kaart
 • Trefwoorden welke wel en welke niet toevoegen

 

Instellingen

 • Instellingen programma
 • Instellingen catalogus, xmp, voorvertoning en kwaliteit, back-up catalogus
 • Instellingen bij importeren voorvertoningen en slimme voorvertoning

 

Sorteren

 • Module Bibliotheek
 • Vind jou mooiste beelden
 • Controleer of dat beeld wel scherp is
 • Weergaven modus, selecteren en waarderen
 • Labels, Sterren vlaggen

 

Technische basis

 • Technisch RAW bestanden optimaliseren
 • Lenscorrecties, Lensprofiel
 • Vignetten correctie
 • Chromatische aberratie correctie
 • Camera kalibratie

 

Kleurbewerking in de ontwikkel module

 • Histogram
 • Standaard
 • Kleurtintcurve
 • HSL
 • Kleur
 • Zwart-Wit
 • Gespliste tinten
 • Details
 • Transformatie
 • Effecten
 • Croppen beelden
 • Foto’s rechtzetten
 • Retouche

 

Lokale aanpassingen

 • Vlekken verwijderen, retouche
 • Rode ogen
 • Gegradueert filter
 • Radiaal Filter
 • Aanpassingspenseel

 

Beelden exporteren

 • Exporteren naar mappen
 • Instellingen voor verschillende uitingen
 • Wel of geen extra verscherping
 • Resolutie
 • Compressie
 • beeld soort Tiff, JPEG, PSD, DNG, Orgineel
 • Naamgeving
 • Export voorinstelling maken

 

 

MELD JE AAN !

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur