Frequently Asked Questions

  • Wat is het verschil tussen een 2-daagse en een ochtend- of avond­cursus?

    • Dagcursussen vormen kleinere klassen, in de regel iets vaker voor doel­groepen uit het bedrijfs­leven.
    • Dagcursussen zijn –indien gewenst– meer afge­stemd op de specifieke werksituatie van de cur­sist(en).
    • Bij dagcursussen is er geen huis­werk. Deze cur­sisten willen over het algemeen de stof in zo kort moge­lijke tijd beheersen en veel vragen kunnen stellen.
    • 8-weekse ochtend- of avondcursussen zijn budgettair iets voor­de­li­ger in grotere klassen. Elke les duurt 2,5 uur.
    • Cursisten van de 8-weekse cursus krijgen huis­werk mee en voldoende tijd tussen de lessen door om zelf te experimenteren.
    • Wij concurreren met zowel de insti­tuten die enkel dagcursussen geven als met instituten die 8-weekse op­leidingen aanbieden. Daar hangt, voornamelijk vanwege de klas­grootte, een ander prijs­kaartje aan. By the way: check hun tarieven!
    • Bij de dagcursussen zijn lun­ches, thee en koffie inbe­gre­pen.
    • Door het meer individuele karakter van dag­cur­sussen verschilt de les­indeling iets van 8-weekse cursus­sen. Het lesmateriaal verschilt in princi­pe nauwelijks tussen de twee cursus­sen.
    • De jaarcursus Grafische Vormgeving is altijd een ochtend-, middag- of avondcursus: 36 lessen van 2,5 uur.
  • Krijg ik mijn geld terug als ik niet tevreden ben met de cursus?

    Mocht je ontevreden zijn over de cur­sus, dan restitueren wij voor 2-daagse cursussen 50% van het cursus­bedrag. Je dient dan na de eerste cur­susdag melding te maken van je klacht. Voor 8-weekse cursussen restitueren wij 75% van het cursusbedrag. Je dient dan uiterlijk na afloop van de tweede cursusavond of -ochtend melding te maken van je klacht. Voor de jaarcursus geldt een tevredenheids­garantie.

  • Krijg ik na afloop een certificaat?

    Ja. Voor de dagcursussen ontvang je een certi­fi­caat van deelname. Voor de 8-weekse cursussen ontvang je een certificaat van slaging. Gedu­ren­de deze cursussen doe je dan een aantal tests (quizzen): als je daarvoor slaagt, krijg je een cer­t­­i­fi­caat van slaging.

  • Krijg ik huiswerk mee naar huis?

    Voor de 8-weekse cursussen krijg je huiswerk mee naar huis. Dat is niet verplicht maar wordt sterk aange­raden. Reken op een studiebelasting van 2-5 uur per week. Voor de 2-daagse cursus­sen krijg je in principe geen huiswerk mee naar huis. Als je hierom vraagt, zullen we je wel huis­werk meegeven.

  • Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

    Na je aanmelding, krijg je een bevesti­gingsmail met informatie over de cursus, de cursuslocatie en -tijden en eventueel over de installatie van de benodigde software. Je ontvangt voor­af een factuur die je voldoet via je bank of one-click-Paypal. Het cursus­materiaal ontvang je aan het begin van de cursus. Bij 8-weekse cursussen krijg je van de docent tijdens de eer­ste les een 'cursussleutel' die toegang biedt tot het online cursus­materiaal.

  • Komen er nog andere cursussen aan?

    Ja, we zijn bezig met de ontwikkeling van an­dere grafische cursussen waar­onder concept-cur­sus­sen (over vorm­geving, kleurenleer, typografie etc.) maar ook pakketcursussen als After Effects en Animate. Schrijf je in voor de nieuws­­brief zodat je op de hoogte blijft van nieuwe cursussen en ontwikke­lingen.

  • Wat kan ik nou precies na een cursus?

    De leeruitkomsten van de basis pakket­cursussen zijn goed te vergelijken met een rijbewijs: je kunt na de cursus zelfstandig de weg op en zult in staat zijn op professioneel niveau werk af te leveren. Maar net als met een rijbewijs zul je wel ervaring moeten opdoen om nog beter en efficiënter te worden. Dat kan het best in de maanden direct na de cursus. De voor­naamste redenen dat leer­uitkomsten niet worden ge­haald zijn gebrek aan oefentijd en gemakzucht. Niet talent maar inzet is bij dit soort pakket­cursussen de sleutel tot succes. Je leert creatieve gereed­schap­pen toe te passen maar het leren van deze gereed­schappen zelf is geen creatief of kunstzinnig proces.

     

    Vanzelfsprekend zijn er ook puur grafische cursussen (zoals de introductie­cursus Grafische Vorm­geving). Hierbij ligt de nadruk nog meer op grafisch en typografisch inzicht. Denk aan kleurenleer, beeldtaal, het creatief ont­werp­proces en universele ontwerpprincipes.

  • Hoe vergelijk ik jullie met andere cursusaanbieders?

    Als je nog niet eerder een grafische cursus hebt gevolgd, is het lastig te beoor­delen welk opleidings­instituut of welke cursus­aanbieder de meeste waar voor je geld biedt. Om je hierbij op weg te helpen, hebben we een artikel gepubliceerd met een checklist van de verschillende aspecten die bij grafische cursussen spelen: klasgrootte, lesvormen, lesmateriaal en docenttypen. Ook is een lijst van opleidings­instituten voor kortdurend grafisch onderwijs toegevoegd. Lees het artikel op LinkedIn.

  • Bouw ik een portfolio op?

    Tijdens de jaarcursus bouw je een grafische portfolio op. Bij elk hoofdblok (introductie GV, InDesign, Photoshop, Illustrator en WP) hoort een eind­opdracht. Dit zijn voor het merendeel gedeeltelijk vrije opdrachten (bijv. voor InDesign: o.a. vormgeving en opmaak van een tijdschrift naar keuze). De resultaten hiervan zijn gericht op je portfolio.

    Daarnaast verbinden wij ons geregeld aan freelance opdrachten uit het bedrijfsleven. Deze worden indien mogelijk aan de jaarcursisten doorgespeeld. Een voorbeeld uit 2018: de ontwikkeling van een huisstijl voor een farmaceutische startup. Ook deze ‘opdrachten uit het bedrijfs­leven’ zijn bedoeld voor je portfolio. Vaak zal de door de opdrachtgever uitverkoren student-ontwerper de verdere uitwerking van deze case tegen betaling verrichten, dus het is zeer goed mogelijk dat je in je studiejaar reeds een of meerdere klanten werft.

  • Ik heb een vraag over het opleidingsbudget van mijn werkgever.

    Heb je een budget van je werkgever ontvangen voor een of meerdere opleidingen? Eventueel als afvloei­ingsregeling? Voor vragen hierover kun je telefonisch contact met ons opnemen.

    Er zijn veel subsidieregelingen die werkgevers kunnen aan­vragen voor het (bij)scholen van personeel. Een van de mogelijkheden: A&O Fonds Grafi­mediabranche. Ook voor ZZP-ers. Op provin­ciaal niveau zijn subsidies en scholingsvouchers aan te vragen. Kijk bijvoorbeeld bij de provincie Over­ijssel. Star­ten­de ondernemers kunnen ook vaak terecht bij de provinciale KvK.

    Andere mogelijkheden zijn scholingsregelingen via het UWV, gemeenten, regionale of landelijke sector­plannen en andere scholingsfondsen zoals het ESF. Tot slot is er sinds 2014 een Subsidieregeling prak­tijk­leren. Dit behelst een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.

  • Kan ik als particulier de cursuskosten aftrekken?

    Een particulier die zelf de cursus betaalt, kan maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van zijn inkomstenbelasting. Het cursusgeld mag onder de volgende voorwaarden worden afgetrokken:

     

    • De kosten worden gemaakt voor eigen studie. Kosten voor de studie van een kind kunnen niet worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.
    • Je maakt geen aanspraak op studiefinanciering of studievoorschot.
    • De cursus is gericht op je (eventueel toekomstig) beroep.
    • Er is sprake van een leertraject. Hierbij doe je kennis op onder begeleiding of toezicht.
  • Ik ben waarschijnlijk minder ver of juist verder dan andere cursisten...?!

    Je hoeft bij aanvang van de cursus niets van het specifieke pakket te weten. Wel is een gemiddelde computer­kennis gewenst. Een online-test hiervoor is in ontwikkeling. Als je daarentegen bang bent dat een basis­cursus voor jou te gemakkelijk zal zijn, schakel je na de eerste lesdag kosteloos over naar de eerstvolgende lesdag van de gevorderde cursus. Overigens blijkt een basiscursus ook voor cursisten met 'een beetje ervaring' meestal toch de juiste keuze.

     

    Niveauverschillen tussen cursisten zijn normaal. Door kleine klassen en eventueel extra (eenvoudige of moeilijke) oefeningen proberen wij de lesstof op het specifieke niveau van elke cursist af te stemmen.

  • Wordt een cursus afgestemd op mijn werksituatie?

    Dit is afhankelijk van de cursus en groepsgrootte. Indien mogelijk wordt (voornamelijk op de tweede lesdag) een uur besteed aan individuele pro­jecten vanuit je werksituatie waaraan je bijvoor­beeld in de week vooraf­gaand aan de tweede lesdag hebt gewerkt. Met vragen over je projecten op je werk kun je ook tot drie maanden na afloop van de cursus terecht bij de docent via telefoon of mail.
    Wil je liever directe begeleiding bij een (groter) project, dan is een in com­pany training meer geschikt. Denk hierbij aan het samen met de docent ontwikkelen van een website of tijdschrift of het opzetten van een digitale nieuwsbrief voor je werkgever.

  • Ik heb een andere vraag...

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

logo Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop
  • Wat is het verschil tussen een 2-daagse en een ochtend/avond­cursus?

    • Dagcursussen vormen kleinere klas­sen, in de regel iets vaker voor doel­groepen uit het bedrijfs­leven.
    • Dagcursussen zijn –indien gewenst– meer afge­stemd op de specifieke werk­situatie van de cur­sist(en).
    • Bij dagcursussen is er geen huis­werk. Deze cur­sisten willen over het alge­meen de stof in zo kort moge­lijke tijd beheersen en veel vragen kunnen stellen.
    • 8-weekse ochtend- of avondcursussen zijn budget­tair iets voor­de­li­ger in grotere klassen. Elke les duurt 2,5 uur.
    • Cursisten van de 8-weekse cursus krijgen huis­werk mee en voldoende tijd tussen de lessen door om zelf te experimenteren.
    • Wij concurreren met zowel de insti­tu­ten die enkel dagcursussen geven als met instituten die 8-weekse op­leidin­gen aanbieden. Daar hangt, voorname­lijk vanwege de klas­grootte, een ander prijs­kaartje aan. By the way: check hun tarieven!
    • Bij de dagcursussen zijn lun­ches, thee en koffie inbe­gre­pen.
    • Door het meer individuele karakter van dag­cur­sus­sen verschilt de les­indeling iets van 8-weekse cursus­sen. Het lesmateriaal verschilt in princi­pe nauwelijks tussen de twee cursus­sen.
    • De jaarcursus Grafische Vormgeving is altijd een och­tend-, middag- of avondcursus: 36 lessen van 2,5 uur.
  • Krijg ik mijn geld terug als ik niet tevreden ben met de cursus?

    Mocht je ontevreden zijn over de cur­sus, dan restitueren wij voor 2-daagse cursussen 50% van het cursus­bedrag. Je dient dan na de eerste cur­susdag melding te maken van je klacht. Voor 8-weekse cursussen restitueren wij 75% van het cursusbedrag. Je dient dan uiterlijk na afloop van de tweede cursus­avond of -ochtend melding te maken van je klacht. Voor de jaarcursus geldt een tevredenheids­garantie.

  • Krijg ik na afloop een certificaat?

    Ja. Voor de dagcursussen ontvang je een certi­fi­caat van deelname. Voor de 8-weekse cursussen ontvang je een certificaat van slaging. Gedu­ren­de deze cursussen doe je dan een aantal tests (quizzen): als je daarvoor slaagt, krijg je een cer­t­­i­fi­caat van slaging.

  • Krijg ik huiswerk mee naar huis?

    Voor de 8-weekse cursussen krijg je huiswerk mee naar huis. Dat is niet verplicht maar wordt sterk aange­raden. Reken op een studiebelasting van 2-5 uur per week. Voor de 2-daagse cursus­sen krijg je in principe geen huiswerk mee naar huis. Als je hierom vraagt, zullen we je wel huis­werk meegeven.

  • Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

    Na je aanmelding, krijg je een bevesti­gingsmail met informatie over de cursus, de cursuslocatie en -tijden en eventueel over de installatie van de benodigde software. Je ontvangt voor­af een factuur die je voldoet via je bank of one-click-Paypal. Het cursus­materiaal ontvang je aan het begin van de cursus. Bij 8-weekse cursussen krijg je van de docent tijdens de eer­ste les een 'cursus­sleutel' die toegang biedt tot het online cursus­materiaal.

  • Komen er nog andere cursussen aan?

    Ja, we zijn bezig met de ontwikkeling van an­dere grafische cursussen waar­onder concept-cur­sus­sen (over vorm­geving, kleurenleer, typografie etc.) maar ook pakketcursussen als After Effects en Animate. Schrijf je in voor de nieuws­­brief zodat je op de hoogte blijft van nieuwe cursussen en ontwikke­lingen.

  • Wat kan ik nou precies na een cursus?

    De leeruitkomsten van de basis pakket­cursussen zijn goed te vergelijken met een rijbewijs: je kunt na de cursus zelfstandig de weg op en zult in staat zijn op professioneel niveau werk af te leveren. Maar net als met een rijbewijs zul je wel ervaring moeten opdoen om nog beter en efficiënter te worden. Dat kan het best in de maanden direct na de cursus. De voor­naamste redenen dat leer­uitkomsten niet worden ge­haald zijn gebrek aan oefentijd en gemak­zucht. Niet talent maar inzet is bij dit soort pakket­cursussen de sleutel tot succes. Je leert creatieve gereed­schap­pen toe te passen maar het leren van deze gereed­schappen zelf is geen crea­tief of kunstzinnig proces.

     

    Vanzelfsprekend zijn er ook puur gra­fische cursussen (zoals de introductie­cursus Grafische Vorm­geving). Hierbij ligt de nadruk nog meer op grafisch en typografisch inzicht. Denk aan kleuren­leer, beeldtaal, het creatief ont­werp­proces en universele ontwerpprincipes.

  • Hoe vergelijk ik jullie met andere cursusaanbieders?

    Als je nog niet eerder een grafische cur­sus hebt gevolgd, is het lastig te beoor­delen welk opleidings­instituut of welke cursus­aanbieder de meeste waar voor je geld biedt. Om je hierbij op weg te helpen, hebben we een artikel gepubli­ceerd met een checklist van de verschil­lende aspecten die bij grafische cursus­sen spelen: klasgrootte, lesvormen, les­materiaal en docenttypen. Ook is een lijst van opleidings­instituten voor kort­durend grafisch onderwijs toegevoegd. Lees het artikel op LinkedIn.

  • Bouw ik een portfolio op?

    Tijdens de jaarcursus bouw je een gra­fische portfolio op. Bij elk hoofdblok (introductie GV, InDesign, Photoshop, Illustrator en WP) hoort een eind­opdracht. Dit zijn voor het merendeel gedeeltelijk vrije opdrachten (bijv. voor InDesign: o.a. vormgeving en opmaak van een tijdschrift naar keuze). De resultaten hiervan zijn gericht op je portfolio.

    Daarnaast verbinden wij ons geregeld aan freelance opdrachten uit het be­drijfs­leven. Deze worden indien moge­lijk aan de jaarcursisten doorgespeeld. Een voorbeeld uit 2018: de ontwikke­ling van een huisstijl voor een farmaceu­tische startup. Ook deze ‘opdrachten uit het bedrijfs­leven’ zijn bedoeld voor je portfolio. Vaak zal de door de opdrachtgever uitverkoren student-ontwerper de verdere uitwerking van deze case tegen betaling verrichten, dus het is zeer goed mogelijk dat je in je studiejaar reeds een of meerdere klan­ten werft.

  • Ik heb een vraag over het opleidings­budget van mijn werkgever.

    Heb je een budget van je werkgever ont­vangen voor een of meerdere opleidin­gen? Eventueel als afvloei­ings­regeling? Voor vragen hierover kun je telefonisch contact met ons opnemen.

    Er zijn veel subsidieregelingen die werk­gevers kunnen aan­vragen voor het (bij)scholen van personeel. Een van de moge­lijkheden: A&O Fonds Grafi­media­branche. Ook voor ZZP-ers. Op provin­ciaal niveau zijn subsidies en scholings­vouchers aan te vragen. Kijk bijvoor­beeld bij de provincie Over­ijssel. Star­ten­de ondernemers kunnen ook vaak terecht bij de provinciale KvK.

    Andere mogelijkheden zijn scholings­regelingen via het UWV, gemeenten, regionale of landelijke sector­plannen en andere scholingsfondsen zoals het ESF. Tot slot is er sinds 2014 een Subsidie­regeling prak­tijk­leren. Dit behelst een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.

  • Kan ik als particulier de cursuskosten aftrekken?

    Een particulier die zelf de cursus betaalt, kan maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van zijn inkomstenbelasting. Het cursusgeld mag onder de volgende voorwaarden worden afgetrokken:

     

    • De kosten worden gemaakt voor eigen studie. Kosten voor de studie van een kind kunnen niet worden af­ge­trokken van de inkomsten­belasting.
    • Je maakt geen aanspraak op studie­financiering of studievoorschot.
    • De cursus is gericht op je (eventueel toekomstig) beroep.
    • Er is sprake van een leertraject. Hier­bij doe je kennis op onder begeleiding of toezicht.
  • Ik ben waarschijnlijk minder ver of juist verder dan andere cursisten...?!

    Je hoeft bij aanvang van de cursus niets van het specifieke pakket te weten. Wel is een gemiddelde computer­kennis gewenst. Een online-test hiervoor is in ontwikkeling. Als je daarentegen bang bent dat een basis­cursus voor jou te gemakkelijk zal zijn, schakel je na de eerste lesdag kosteloos over naar de eerstvolgende lesdag van de gevor­der­de cursus. Overigens blijkt een basis­cursus ook voor cursisten met 'een beetje ervaring' meestal toch de juiste keuze.

     

    Niveauverschillen tussen cursisten zijn normaal. Door kleine klassen en even­tueel extra (eenvoudige of moeilijke) oefeningen proberen wij de lesstof op het specifieke niveau van elke cursist af te stemmen.

  • Wordt een cursus afgestemd op mijn werksituatie?

    Dit is afhankelijk van de cursus en groeps­­grootte. Indien mogelijk wordt (voornamelijk op de tweede lesdag) een uur besteed aan individuele pro­jecten vanuit je werksituatie waaraan je bijvoor­beeld in de week vooraf­gaand aan de tweede lesdag hebt gewerkt. Met vra­gen over je projecten op je werk kun je ook tot drie maanden na afloop van de cursus terecht bij de docent via tele­foon of mail.
    Wil je liever directe begeleiding bij een (groter) project, dan is een in com­pany training meer geschikt. Denk hierbij aan het samen met de docent ontwikkelen van een website of tijdschrift of het opzetten van een digitale nieuwsbrief voor je werkgever.

  • Ik heb een andere vraag...

logo Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen