Frequently Asked Questions

 • Wat is het verschil tussen een 2-daagse en een avond- of ochtend­cursus?

  • Dagcursussen vormen kleinere klassen, in de regel iets vaker voor doel­groepen uit het bedrijfs­leven.
  • Dagcursussen zijn –indien gewenst– meer afge­stemd op de specifieke werksituatie van de cur­sist(en).
  • Bij dagcursussen is er geen huis­werk. Deze cur­sisten willen over het algemeen de stof in zo kort moge­lijke tijd beheersen en veel vragen kunnen stellen.
  • 8-weekse cursussen zijn budgettair iets voor­de­li­ger in grotere klassen.
  • Cursisten van de 8-weekse cursus krijgen huis­werk mee en voldoende tijd tussen de lessen door om zelf te experimenteren.
  • Wij concurreren met zowel de insti­tuten die enkel dagcursussen geven als met instituten die 8-weekse op­leidingen aanbieden. Daar hangt, voornamelijk vanwege de klas­grootte, een ander prijs­kaartje aan. By the way: check hun tarieven!
  • Dagcursussen worden op een ande­re leslokatie gegeven waarbij lun­ches, thee en koffie zijn inbe­gre­pen.
  • Door het meer individuele karakter van dag­cur­sussen verschilt de les­indeling iets van 8-weekse cursus­sen. Het lesmateriaal verschilt in princi­pe nauwelijks tussen de twee cursus­sen.
 • Krijg ik mijn geld terug als ik niet tevreden ben met de cursus?

  Mocht je ontevreden zijn over de cur­sus, dan restitueren wij voor 2-daagse cursussen 50% van het cursus­bedrag. Je dient dan na de eerste cur­susdag melding te maken van je klacht. Voor 8-weekse cursussen restitueren wij 75% van het cursusbedrag. Je dient dan uiterlijk na afloop van de tweede cursusavond of -ochtend melding te maken van je klacht.

 • Krijg ik na afloop een certificaat?

  Ja. Voor de dagcursussen ontvang je een certi­fi­caat van deelname. Voor de 8-weekse cursussen ontvang je een certificaat van slaging. Gedu­ren­de deze cursussen doe je dan een aantal tests (quizzen): als je daarvoor slaagt, krijg je een cer­t­­i­fi­caat van slaging.

 • Krijg ik huiswerk mee naar huis?

  Voor de 8-weekse cursussen krijg je huiswerk mee naar huis. Dat is niet verplicht maar wordt sterk aange­raden. Reken op een studiebelasting van 2-5 uur per week. Voor de 2-daagse cursus­sen krijg je in principe geen huiswerk mee naar huis. Als je hierom vraagt, zullen we je wel huis­werk meegeven.

 • Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

  Na je aanmelding, krijg je een bevesti­gingsmail met informatie over de cursus, de cursuslocatie en -tijden en eventueel over de installatie van de benodigde software. Je ontvangt voor­af een factuur die je voldoet via je bank of one-click-Paypal. Het cursus­materiaal ontvang je aan het begin van de cursus. Bij 8-weekse cursussen krijg je van de docent tijdens de eer­ste les een 'cursussleutel' die toegang biedt tot het online cursus­materiaal.

 • Komen er nog andere cursussen aan?

  Ja, we zijn bezig met de ontwikkeling van an­dere grafische cursussen waar­onder concept-cur­sus­sen (over vorm­geving, kleurenleer, typografie etc.) maar ook pakketcursussen als After Effects en Animate. Schrijf je in voor de nieuws­­brief zodat je op de hoogte blijft van nieuwe cursussen en ontwikke­lingen.

 • Wat kan ik nou precies na een cursus?

  De leeruitkomsten van de basis pakket­cursussen zijn goed te vergelijken met een rijbewijs: je kunt na de cursus zelfstandig de weg op en zult in staat zijn op professioneel niveau werk af te leveren.

  Maar net als met een rijbewijs zul je wel ervaring moeten opdoen om nog beter en efficiënter te worden. Dat kan het best in de maanden direct na de cursus. De voornaamste redenen dat leer­uitkomsten niet worden ge­haald zijn gebrek aan oefentijd en gemakzucht. Niet talent maar inzet is bij dit soort cursussen de sleutel tot succes. Je leert creatieve gereed­schap­pen toe te passen maar het leren van deze gereed­schappen zelf is geen creatief of kunstzinnig proces.

 • Hoe vergelijk ik jullie met andere cursusaanbieders?

  Als je nog niet eerder een grafische cursus hebt gevolgd, is het lastig te beoor­delen welk opleidings­instituut of welke cursus­aanbieder de meeste waar voor je geld biedt. Om je hierbij op weg te helpen, hebben we een artikel gepubliceerd met een checklist van de verschillende aspecten die bij grafische cursussen spelen: klasgrootte, lesvormen, lesmateriaal en docenttypen. Ook is een lijst van opleidings­instituten voor kortdurend grafisch onderwijs toegevoegd. Lees het artikel op LinkedIn.

 • Ik heb een andere vraag...

logo Grafische Cursussen
logo Creative Sweet
embleem Grafische Cursussen
logo Creative Sweet
Homeknop
 • Waarin verschilt een 2-daagse van een avond- of ochtend­cursus?

  • Dagcursussen vormen kleinere klassen, in de regel iets vaker voor doel­groepen uit het bedrijfs­leven.
  • Dagcursussen zijn –indien gewenst– meer afge­stemd op de specifieke werksituatie van de cur­sist(en).
  • Bij dagcursussen is er geen huis­werk. Deze cur­sisten willen over het algemeen de stof in zo kort moge­lijke tijd beheersen en veel vragen kunnen stellen.
  • 8-weekse cursussen zijn budgettair iets voor­de­li­ger in grotere klassen.
  • Cursisten van de 8-weekse cursus krijgen huis­werk mee en voldoende tijd tussen de lessen door om zelf te experimenteren.
  • Wij concurreren met zowel de insti­tuten die enkel dagcursussen geven als met instituten die 8-weekse op­leidingen aanbieden. Daar hangt, voornamelijk vanwege de klas­grootte, een ander prijs­kaartje aan. By the way: check hun tarieven!
  • Dagcursussen worden op een ande­re leslokatie gegeven waarbij lun­ches, thee en koffie zijn inbe­gre­pen.
  • Door het meer individuele karakter van dag­cur­sussen verschilt de les­indeling iets van 8-weekse cursus­sen. Het lesmateriaal verschilt in princi­pe nauwelijks tussen de twee cursus­sen.
 • Krijg ik mijn geld terug als ik niet tevreden ben met de cursus?

  Mocht je ontevreden zijn over de cur­sus, dan restitueren wij voor 2-daagse cursussen 50% van het cursus­bedrag. Je dient dan na de eerste cur­susdag melding te maken van je klacht. Voor 8-weekse cursussen restitueren wij 75% van het cursusbedrag. Je dient dan uiterlijk na afloop van de tweede cursusavond of -ochtend melding te maken van je klacht.

 • Krijg ik na afloop een certificaat?

  Ja. Voor de dagcursussen ontvang je een certi­fi­caat van deelname. Voor de 8-weekse cursussen ontvang je een certificaat van slaging. Gedu­ren­de deze cursussen doe je dan een aantal tests (quizzen): als je daarvoor slaagt, krijg je een cer­t­­i­fi­caat van slaging.

 • Krijg ik huiswerk mee naar huis?

  Voor de 8-weekse cursussen krijg je huiswerk mee naar huis. Dat is niet verplicht maar wordt sterk aange­raden. Reken op een studie­belasting van 2-5 uur per week. Voor de 2-daagse cursus­sen krijg je in principe geen huiswerk mee naar huis. Als je hierom vraagt, zullen we je wel huis­werk meegeven.

 • Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

  Na je aanmelding, krijg je een bevesti­gingsmail met informatie over de cursus, de cursuslocatie en -tijden en eventueel over de installatie van de benodigde software. Je ontvangt voor­af een factuur die je voldoet via je bank of one-click-Paypal. Het cursus­materiaal ontvang je aan het begin van de cursus. Bij 8-weekse cursussen krijg je van de docent tijdens de eer­ste les een 'cursussleutel' die toegang biedt tot het online cursus­materiaal.

 • Wat kan ik nou precies na een cursus?

  De leeruitkomsten van de basis pakket­cursussen zijn goed te verge­lijken met een rijbewijs: je kunt na de cursus zelfstandig de weg op en zult in staat zijn op professioneel niveau werk af te leveren.

  Maar net als met een rijbewijs zul je wel ervaring moeten opdoen om nog beter en efficiënter te worden. Dat kan het best in de maanden direct na de cursus. De voornaamste redenen dat leer­uitkomsten niet worden ge­haald zijn gebrek aan oefentijd en gemakzucht. Niet talent maar inzet is bij dit soort cursussen de sleutel tot succes. Je leert creatieve gereed­schap­pen toe te passen maar het leren van deze gereed­schappen zelf is geen creatief of kunstzinnig proces.

 • Komen er nog andere cursussen aan?

  Ja, we zijn bezig met de ontwikkeling van an­dere grafische cursussen waar­onder concept-cur­sus­sen (over vorm­geving, kleurenleer, typo­grafie etc.) maar ook pakketcursussen als After Effects, Animate en WordPress. Schrijf je in voor de nieuws­­brief zodat je op de hoogte blijft van nieuwe cursussen en ontwikke­lingen.

 • Hoe vergelijk ik jullie met andere cursusaanbieders?

  Als je nog niet eerder een grafische cur­sus hebt gevolgd, is het lastig te beoor­delen welk opleidings­instituut of welke cursus­aanbieder de meeste waar voor je geld biedt. Om je hierbij op weg te helpen, heb­ben we een artikel gepu­bli­ceerd met een check­list van de verschil­lende aspecten die bij grafische cursus­sen spelen: klasgrootte, les­vormen, les­materiaal en docenttypen. Ook is een lijst van opleidings­instituten voor kort­durend gra­fisch onder­wijs toe­gevoegd. Lees het artikel op LinkedIn.

 • Ik heb een andere vraag...

 •  

logo Creative Sweet
logo Creative Sweet